Saturday, 10 September 2011

Bab 28: Zikir Munajat Fatimah Azzaharah


Amalan
Zikir Munajat Siti Fatimah Azzaharah
Zikir yang ajarkan oleh
Nabi Baginda Nabi Muhammad Rasullullah S.A.W
Kepada puterinya
Siti Fatimah r.h
Kepada suaminya
Saidina Ali r.a
Sesuai diamalkan selepas solat subuh sebelum sunat isra’ atau selepas sunat dhuha sebelum solat zuhur atau selepas solat a’shar atau selepas solat isya’ atau selepas sunat taubat, hajat, tahajjud atau tasbih ditengah malam. Sebaik baiknya dilakukan berjemaah dengan ahli keluaraga, sahabat handai dan jiran seminggu sekali.
Seorang bayi yang lahirkan kemuka bumi ini dijamin Allah bersih seumpama kain yang putih lagi bersih dan tidak dia membawa apa apa malang atau celaka,
Maka ibu dan bapalah yang bertanggong jawab mencorakkannya,
Namun setelah dianya ( bayi itu ) berakal ( merdeka ), tanggong jawab dialah yang memilih samada berusaha membersih atau mengotori dirinya.
Jadilah sebagai seorang yang berakal,
Kembalilah kepangkuan Allah yakni Tuhan mu, bersih sebersih bersihnya sepertimana bersihnya hati kamu semasa kamu dilahirkan.
Sesungguhnya Allah tidak memandang apa yang kamu ada, tetapi Allah memandang kebesaran apa yang ada didalam hati kamu.
( Zikir Munajat Berseorangan )
“ Salamun kaulam mir rabbil rohim ”
( 3x)
Wam tazul aiyuhal mujrimun
A’lam ak had ilai kom ya bani adama a’lla tak budush syaiton
Innahu lakom aduwom mubin
Hazihis jahanam
Hazihis jahanam
Hazihis jahanam multati kuntum tu’ a’dun.
Salamun ala Sulaiman fil a’lamin
Salamun ala Nuhin fil a’lamin
“ Bismillahillazi laya dhurru ma asmihi sai un fil ardi
wala fissama i wahuwas sami ul a’lim ”
( 3x)
“ Salamun kaulam mir rabbil rohim ”
( 3x)
A’u’zubillahi minassaitho noirrojim
Bismillah hirahmanirrahim
Astaqfirullah hal a’zim alazi la ila hailla huwal hayyul qoyyum mu wa atubu ilaeh
( 3x)
Ashadu alla illa haillallah waashadu anna muhammada rasullullah.
Baca,
Allah humma a’inni a’la zikrika wasukrika wa husni ibadatik
( 3x)
Baca,
“ Salamun kaulam mir rabbil rohim ”
( 3x)
( Menadah tangan )
Baca Doa,
“ Ya Allah ya tuhan kami, tuhan yang maha pengasih lagi maha penyanyang, tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat lagi maha mengetahui, Engkaulah yang kami sembah dan sebaik baik tempat kami memohon pertolongan, tiada daya upaya kami Ya Allah ya tuhan kami, dan kami hanya berharap pada pertolongan Mu atas sifat rohman dan rohim Mu ”
“ Ya Allah ya tuhan kami, jadikanlah cahaya dihatiku, anak anak dan isteri ( suami )ku, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, cahaya dipendengaran kami, cahaya dipenglihatan kami, cahaya pada lidah kami, cahaya diatas kami, cahaya dibawah kami, cahaya dikanan kami, cahaya dikiri kami, cahaya dihadapan kami, cahaya dibelakang kami dan jadikanlah cahaya pada diri kami.”
“ Ya Allah ya tuhan kami, jikalau cahaya itu jauh dari kami maka Engkau permudahkanlah bagi kami ”
“ Ya Allah ya tuhan kami, limpah ruahkanlah rezeki buat kami dan maka Engkau permudahkanlah segala urusan kami ”
“ Ya Allah jikalau rezeki kami ada dilangit maka Engkau turunkanlah bagi kepada kami dan jikalau rezeki kami ada diperut bumi sekali pun maka Engkau keluarkanlah beri pada kami ya Allah ”
“ Ya Allah ya tuhan kami, Aku memohon kepada Engkau ilmu ilmu hikmah yang serasi dengan aku untuk aku bawa, aku pakai, aku gunakan kejalan memanafaatkannya mempertahankan iman dan amal diriku, ahli keluargaku dan saudaraku muslimin dan muslimat.”
“ Ya Allah tiada siapa yang dapat menghalang apa yang Engkau beri, dan tidak ada sesiapa yang dapat memberi apa yang engkau halangi, dan tidak siapa yang dapat menolak apa yang engkau hukumkan, tidak berguna bagi Engkau orang yang mempunyai kekayaan akan kekayaannya.”
“ Ya Allah ya tuhan kami, milik Engkaulah segala kuasa, kuasa kerajaan dilangit mahu bumi mahu pun hati hati kami, maka kau lembutkanlah hati mereka mereka yang menyimpan, memilikki barang hikmat dan sifat kebaktian tergadap Mu memberikan kepada kami.”
Hasbu nallah wanikmal wakil
( 3x )
( Amin )
A’u’zubillahi minassaitho noirrojim bismillah hirahmanirrahim
“ Illa hadrotan nabie mustofa rasul lillah hi taa’la Alfatihah”
Baca,
Alfatihah, Al kafirun, Al iklas 4x
Baca,
“ Lakod ja akum rasulun min amfusikom azizun alaihi ma anit tom khorizun a’laikum bil mukminin ro uful rohim, faein natawal lau fakul hasbiyallah hu la ila ha illa huwa a’laihi tawakkaltu wahuwa rob bul arshil a’zim.
( 3x )
Baca,
Allah humma a’inni a’la zikrika wasukrika wa husni ibadatik
( 3x)
( Menadah tangan )
Berdoa,
Ya Allah ya tuhan kami, tuhan yang maha pengasih lagi maha penyanyang, tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat lagi maha mengetahui, tiada daya upaya kami dan kami hanya berharap pada pertolongan Mu atas sifat rohman dan rohim Mu,
Ya Allah ya tuhan kami, sesungguhnya kami ini tiada daya upaya sentiasa didalam keadaan lalai dan pelupa maka Engkau jadikanlah hati kami sentiasa ingat kepada Mu dan jadikanlah bibir bibir kami sentiasa basah bezikir untuk memuja memuji Mu dan beribadat serta beramal hanya kerana Mu.
( Amin )
Astaqfirullah hal a’zim alazi la ila hailla huwal hayyul qoyyum mu wa atubu ilaeh
(5x)
Laila hailla huwahdahu lasyarikalah lahul mulku walahulhamdu yuhyitul wahuwa a’la kulli syien kodir
(5x)
Allah humma ajirna minan nar
( 3x)
Allah humma antas salam wa mingkas salam wailaika ya u dus salam fahaiyeina robbana bis salam wa ad hilna jannata daras salam tabarak tarab bana wata a’laita ya zal jala li wal ikhrom.
Allahumma la mani a’lima aktoita, wala mukdialima
manakta, wala roddalima khodoita, walayanfa u’ zaljaddi wa minkal jaddu.
“ Illa hadrotan nabie mustofa rasul lillah hi taa’la Alfatihah”
Mulakan dengan,
A’u’zubillahi minassaitho noirrojim
Ilahi ya rabbana
Subhanallah
( 33x )
subhanallah wabihamdihi da iman ko iman abadah
Alhamdulillah
( 33x )
alhamdulillah hirabbil alamin na ala kulli halin wa fi kulli halin wa nikmatin
La ila ha illallah
( 33x )
Fikullilam hatim wanafasin ada dama wasin a’hu ilmullah
Allah hu akhbar
( 33x )
Allah hu akhbar kabiro walhamdulillah ikasiro wasubha nallah ibukkrotau wa asila, laila haillah huwah dahu la syarikalah lanulmuku walahu hamdu yuhyitu wahuwa a’la kul li syaien khodir
Lahaula wala khuwata illa billa hi a’liyil azim
( 3x)
Subhanallah Walhamdulillah wala ila ha illallah hu wallah akhbar
( 33x )
Allah ha, Allah ha,
Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah,
Allah ya Allah, Allah ya Allah,
( 11x )
Fasubhanaman layakdirul kholku kod ro hu
Waman huwa fau khol arsyhil fardhu mu wa hadu
Malikul a’la arsis sama i muhaimin nu
Li izzati ta’nul u’juhu wa tas jud
( 3x )
( sujud dan baca )
Subhanallah Walhamdulillah wala ila ha illallah hu wallah akhbar
( 3x )
Hasbirabbi ja lallah mafikolbi ghoi rullah nur Muhammad sallallah
( 6x )
Lai salaha mindu nillahi khasifa’
( 11x )
Laila haillallah hul malikul hakkul mubin muhammadur rosullullah shorikul wabdul amein
( 6x )
Astaqfirrullah ha illallah ha kanatau waba
( 11x )
Laila haillallah, Laila haillallah, Laila haillallah,
Muhammadul rosullullah
( 6x )
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah hu ya Allah
( 11x )
Laila haillallah, Laila haillallah, Laila haillallah,
Muhammadul rosullullah
( 6x )
Ya latiff hu ya lattif
( 6x )
Ya Fattah hu ya a’lim
( 6x )
Ya Allah hu ya Allah
( 6x )
Tubna ya Allah ( 3x )
Warojakna ya Allah ( 3x )
Wanadim na ya Allah ( 3x )
( 3x )
Ya latiff hu ya lattif
( 6x )
Ya Fattah hu ya a’lim
( 6x )
Ya Allah hu ya Allah
( 6x )
Tubna ya Allah Warojakna ya Allah Wanadim na ya Allah
( 6x )
La ila ha illallah, La ila ha illallah, La ila ha illallah,
Nabi Muhammad ya rasullullah
Yazaljala liwal ikram, Yazaljala liwal ikram, Yazaljala liwal ikram,
Amit na a’la dinil Islam
( 6x )
*****************************************************
Salamun kaulan mirrobbil rohim
( 3x )
Ya rohman ya rohim ya Allah
( 11x )
Ya arhamar rohimin irham na
( 1x )
Ya rohman ya rohim ya Allah
( 11x )
Ya arhamar rohimin irham na
( 1x )
Ya rohman ya rohim ya Allah
( 11x )
Ya arhamar rohimin irham na
( 1x )
Subhanallah wabihamdih adada khol kih ( 3x )
Subhanallah wabihamdih redho napsih ( 3x )
Subhanallah wabihamdih wazina ta arsih ( 3x )
Subhanallah wabihamdih wamida da kalimatih (3x)
( 3x )
Hasbu nallah wanikmal wakil
( 3x )
Baca doa dengan ayat ayat Al Fath
1. fa a’saullah hu anyak tiya bil fat hi au amrim min indihi
2. wa ein da hu ma fa tihul ghaibi layak lamu ha illa huwa
3. walau anna ahlal kuroya amanu watta kau lafatahna alaihim barokatin minas sama i wal ard
4. rabbanaf tah bainana wa baina kau mina bil hakki wa anta hairul fathihin
5. intas taf tihu fakodja akumul fath hu
6. walam ma fatahu mata a’ hum wajadu bi dho a’tahum ruddat ilaihim
7. was taf tahu wa ho bakullu jabba rin a nid
8. walau fatahna a’ laihim babam minas sama i fazollu fihi yak rujun
9. robbi inna kaumi kazzabun. Faftah baini wabainahum fathan wa najjini wamam ma i ya minal mukminin
10. ma yaftahillah hu lin na si mirrahmatim falamum sika laha wama yum sik fala mursila lahu mim bak dih wahuwal azizul hakim
11. fafatahna abwa bas sama i bima eimmun hamir
12. inna fatahna laka fatham mubina
13. wa a sha bahum fathan khoriba wa ma ghoni ma kashi rotan yakhuzu naha
14. hatta izaja u hawa futihat abwa buha
15. minallah hi wafathun khorib
16. wa futiha tissama u fakanat abwaba
17. izaja anasrullah hiwal fath
Doa Bismillah
Ya arhamar rohimin irham na
( 3x )
Hasbu nallah wanikmal wakil
( 3x )
Bismillahi rohman nirrohim.
Allahumma inni as aluka bifadli Bismillahi rohman nirrohim,
Wabi haqqi Bismillahi rohman nirrohim,
Wabi haibati Bismillahi rohman nirrohim,
Wabi manzilati Bismillahi rohman nirrohim,
Irfa qodri, wayasirr amri, wasy’ rah shodri, yaman huwa kaaf haa yaa ‘ain shaad, hamm mim ‘ain sin qaaf, alif laaam mim, alif laaam mim shaad, alif laaam mim raa, hamm mim,
Allah hula ila ha illa huwal hayyul qoyyum, bi sirril haibati walqudroti wa bi sirril jabaruti wal ‘adzamati, ij’alni min ‘ibadikal muttaqin, wa ahli to’ati kal muhibbin, waf ‘alli kaza ya Robbal ‘alamin, wa sallallah hu ‘ala sai edina muhammadin wa ala alihi wa sabbihi wa sallam.
Doa Bismillah hajat
Ya arhamar rohimin irham na
( 3x )
Hasbu nallah wanikmal wakil
( 3x )
Allah humma inni as aluka bismikal rohman nirohim.
Allah hu la ila ha illa huwal hayyul qoyyum
La ta’ hu zhu hu sinatuw wala na um
Lahu ma fis sama wati wama fil ard
Man zal lazi yas fa u’ ein dahu hi illa bi iznih
Yaklamu ma baina ai dihim wamal kholfahom
Wala yu khizzuna bi syai ein min ilmi
Hi illa bi ma sya’
Wa shi a’l kurshi yuhus sama wati wal ardho
Wala ya khif zuhu khif zuhuma
Wahu wal a’ li yul a’zim
Allazi anatlahul u’jud wakho saat lahul aswat
Wawajilatil khulubu min qhois ya tihi
As aluka antudholli yawa tushollim ma a’la
Saidina Muhammaddin wa a’la alihi
Wa shoh bihi wasallim wa antak dia hajati
( mohon yang dihajatkan )
Salamun kaulan mirrobbil rohim
( 3x )
Ya rohman ya rohim ya Allah
( 11x )
Ya arhamar rohimin irham na
( 1x )
Ya rohman ya rohim ya Allah
( 11x )
Ya arhamar rohimin irham na
( 1x )
Ya rohman ya rohim ya Allah
( 11x )
Ya arhamar rohimin irham na
( 1x )
Subhanallah wabihamdih adada khol kih ( 3x )
Subhanallah wabihamdih redho napsih ( 3x )
Subhanallah wabihamdih wazina ta arsih ( 3x )
Subhanallah wabihamdih wamida da kalimatih (3x)
( 3x )
Allah humma solli wa salim a’la
Nur ri anwar Wa sirrir as ror
Watir roya kil aqyar
Wamifta hi baa bil yasar
Saidina wa maulana Muhammad dinil mukhtar
Wa ilahi athohar
Wa as ha bihi akh yar
A’ da da ni ammilla wa if dho lieh.
( 3x )
Tho la a’l badru a’laina Minsanil yadil madho ie
Wajabal sukuru a’laina Mada a’l lillah hi dho ie
Sallallahu a’la muhammad Sallallahu a’lai wasallalam
Sallallahu a’la muhammad Sallallahu a’lai wasallalam
( 3x )
Ya arhamar rohimin irham na
( 3x )
Hasbu nallah wanikmal wakil
( 3x )
Assalamua’laikum ya Allah
Salamun ya Allah
Salamun kaulam mir robbil rohim
( 3x )
Salamun ya rabbil a’lamin
Salamun ya robbuka fil a’lamin
Salamun ya robbukal waahab bu rozak
Salamun ya robbukal Fattah hul a’lim mul wadud
Salamun ya robbul wakillul walieyel wajiid
Salamun ya robbu somaadu qodiru muqtadiru
Salamun ya robbul muqaddimu
Salamun ya robbu waliyul al barr
Salamun ya robbu rouufu al malikul mulki muqni
Salamun ya robbu nurril al haadi
Salamun ya robb ya Ista’ fi rikum
Ayatihi fataq rifun naha
Wama robbuka bi gho filin A’mma taq malun
Ya Allah,
If a’l ni hajati wa
a’l ni maksud di wa a’l ni munajatti
Ya arhamar rohimin irham na
( 3x )
Salamun kaulam mir robbil rohim
( 3x )
Hasbu nallah wanikmal wakil
( 3x )
Assalammu a’laikum ya Habibullah
Assalammu a’laikum ya Rasullullah
Assalammu a’laikum ya Rijalallul ghaib
Assalammu a’laikum ya Shieh Abd kadir jalani
Aku telah sampaikan pada Baginda Allah
Dan Rasullulah
Doa kami ya Allah,
Atas apa yang kami hajatkan,
Atas yang kami munajatkan,
Atas apa yang kami maksudkan.
Maka redhoilah aku dengan kalimah yang maha agong
Wa ku lil hamdu lillah hi
( Ista’ fi rikum @ Sayu rikum )
Ayatihi fataq rifun naha
Wama robbuka bi gho filin
A’mma taq malun
Tubna ilallah ( 2x )
Warojakna ilallah ( 2x )
Wanadimna a’la ma faa’lna ( 2x )
***********************************************
Salamun kaulan mirrobbil rohim
( 3x )
Kalau hendak diulang dari mula.
************************************************
Baca Surah Alfathihah
Mulakan dengan,
A’u’zubillahi minassaitho noirrojim
“ Illa hadrotan nabie mustofa rasul lillah hi taa’la Alfatihah”
Baca surah
Al kausar
Inna aktaina kal kau sarr
Fashol lili rabbikawan har
Inna sha nik aka huwal abtaar
( 3 x )
Baca surah
At dhuha
Waddhuha
Wal lai li iza saja
Mawad da a’ka robbuka wama kola
Wal a hirotul khoirul laka minal ula
Wala sau fayuktika robbuka fatar dho
Alam yajit kayatiman fa awa
Wawaja da ka dhollam fahada
Wawaja da ka a’ i la fa agna
Fa ammal yatima fa taq har
Wa ammassa ila fala tan har
Wa amma binikmati robbika fahaddis
Baca surah
Alam nasyroh
Alam nasyroh lakasod drok
Wawa dhokna angkawisrokal lazi ang ko dho zoh rok
Waro fak na lakazik rok
Fain nama a’l usri yusro
In nama a’l usri yusran
Faiza farokta fanshob
Wa ila rob bika far ghob
Salamun kaulan mirrobbil rohim
( 3x )
Ya rohman ya rohim ya Allah
( 11x )
Ya arhamar rohimin irham na
( 1x )
Ya rohman ya rohim ya Allah
( 11x )
Ya arhamar rohimin irham na
( 1x )
Ya rohman ya rohim ya Allah
( 11x )
Ya arhamar rohimin irham na
( 1x )
Subhanallah wabihamdih adada khol kih ( 3x )
Subhanallah wabihamdih redho napsih ( 3x )
Subhanallah wabihamdih wazina ta arsih ( 3x )
Subhanallah wabihamdih wamida da kalimatih ( 3x )
( 3x )
Allah humma solli wa salim a’la
Nur ri anwar Wa sirrir as ror
Watir roya kil aqyar
Wamifta hi baa bil yasar
Saidina wa maulana Muhammad dinil mukhtar
Wa ilahi athohar
Wa as ha bihi akh yar
A’ da da ni ammilla wa if dho lieh.
( 3x )
Tho la a’l badru a’laina Minsanil yadil madho ie
Wajabal sukuru a’laina Mada a’l lillah hi dho ie
Sallallahu a’la muhammad Sallallahu a’lai wasallalam
Sallallahu a’la muhammad Sallallahu a’lai wasallalam
( 3x )
( Menadah tangan Berdoa )
Hasbu nallah wanikmal wakil
( 3x )
“ Ya Allah cukuplah bagi kami dengan Sifat sifat keagongan Mu dan kami menerima Mu dengan seadanya dan kami menerima diri kami sebagaimana seadanya sepertimana yang telah Engkau jadikan kami ”
“ Ya Allah maka dengan itu terimalah diri kami seadanya kami dan kami serahkan diri kami dan perbaikilah iman dan amal kami ”
“ Ya Allah, kami menerima segala fitrah dan sifat yang kau jadikan dari kalangan manusia dan jin serta alam dan
seisinya seadanya sepertimana yang telah Engkau jadikan dan tidaklah mereka itu menjadikan mudarat keatas sifat sifat Engkau, sifat sifat Maha Agong Mu, sifat sifat Rohman dan Rohim Mu keatas kami.”
“ Ya Allah jadikanlah cahaya dihatiku, dihati kami, dihati anak, isteri, suami, ibu dan bapa kami, jadikanlah cahaya dipendengaran kami , cahaya dipenglihatan kami , cahaya pada lidah kami, cahaya diatas akami, cahaya dibawah kami, cahaya dikanan kami, cahaya dikiri kami, cahaya dihadapan kami, cahaya dibelakang kami dan jadikanlah cahaya pada diri kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat.”
“ Ya Allah sekiranya cahaya itu jauh dari kami maka Engkau permudahkanlah bagi kami ”
“ Ya Allah sekiranya rezeki kami ada dilangit maka Engkau turunkanlah bagi kepada kami dan sekiranya rezeki kami ada diperut bumi sekali pun maka Engkau keluarkanlah beri pada kami ya Allah ”
“ Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu ilmu hikmat dan ilmu ilmu hikmah yang serasi dengan aku untuk kami bawa, kami pakai, kami gunakan kejalan memanafaatkannya mempertahankan iman dan amal kami, ahli keluarga kami dan saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat.”
“ Ya Allah, kami memohon kepada Engkau barang barang hikmat yang serasi dengan kami untuk kami bawa, kami pakai, kami gunakan kejalan memanafaatkannya mempertahankan iman dan amal diri kami, ahli keluarga kami dan saudara kami muslimin dan muslimat.”
“ Ya Allah, kami memohon kepada Engkau yang terpilih dari Engkau khadam khadam hikmat yang berhidmat kepada kami seperti Jibril kepada nabi Mu Muhammad, seperti buraq kepada rasul Mu Muhammad, seperti para sahabat kepada junjungan Mu Muhammad, seperti para ahli toa’tikal Mu kepada nabi Mu Sulaiman, yang serasi dengan lami untuk kami bawa, kami pakai, kami gunakan kejalan memanafaatkannya mempertahankan iman dan amal diri kami, ahli keluarga kami dan saudara kami muslimin dan muslimat.”
“ Ya Allah ya Tuhan yang maha agong lagi pembela nasib nasib kami, Tuhan yang memahami doa dan hajat kami, kami rela rezeki kami dikongsi, asalkan mereka ( kaum musyrik dan kafir ) membawa kebaikkan kepada kami dan mereka hanyalah sebagai penumpang ditanah air kami.
Kami tidak rela didahului oleh mereka dalam permerintahan, ilmu dan ekonomi serta teknologi dari kami, dan kami tidak rela tanah tanah kami dimilikki oleh mereka.
Bagi mereka pemimpin mereka adalah sekadar wakil mereka kepada kami, dan pemimpin kami adalah yang mutlak yakni pemimpin mereka dan pemimpin kami.
“ Ya Allah ya Tuhan yang maha agong lagi pembela nasib nasib kami, Tuhan yang memahami doa dan hajat kami, Engkau jahanamkanlah golongan munafik dari kalangan kami setelah mereka engan menerima petunjuk, taufik dan hidayah Mu.
“ Ya Allah tiada siapa yang dapat menghalang apa yang Engkau beri, dan tidak ada sesiapa yang dapat memberi apa yang engkau halangi, dan tidak siapa yang dapat menolak apa yang engkau hukumkan, tidak berguna bagi Engkau orang yang mempunyai keagungan akan keagungannya.”
“ Ya Allah sampaikanlah pahala amalanku ini kepada,
Junjungan Nabi Muhammad s.a.w,
serta seisi keluarganya,
para sahabatnya dan
puterinya Siti Fatimah azzaharah
dan aku hadiahkan seumpama hadiah pahala amalanku ini dan beristiqfar aku untuk,
diriku
guruku, guru guruku
talian perguruanku
kedua ibubapaku
anak anak dan isteriku ( suamiku )
kaum kerabatku yang masih hidup dan yang telah
mati mahupun yang bakal lahir
pembantu pembantuku yang nyata dan yang ghaib
saudara saudara ku muslimin dan muslimat
mukminin dan mukminat al ahyat imin hum wal amwat
dan kepada Nabi nabi Allah khasnya dan kususnya
Hidir ( penjaga air dan ilmu rahsia Allah )
Noh ( penjaga haiwan dan serangga )
Daud ( penjaga ilmu perubatan )
Ilyas ( penjaga tumbuh tumbuhan )
Musa ( penjaga hikmat )
Sulaiman ( pengembala jin dan syaitan )
Kepada Wali wali Allah khasnya dan kususnya
Ali Imran ( yang terplihara zuriatnya )
Sheih Lukman Nur Hakim ( penjaga gelanggang sihir )
Sheih Abdul Kadir Jalani ( pengaja pintu alam ghaib )
Kepada
Ninda Puteri Balqis ( isteri Nabi Allah Sulaiman )
Kepada Para malaikat khasnya dan kususnya
Harut dan Marut ( Guru segala sihir )
Jibril ( penyampai hikmah )
Mikail ( penyampai rezeki )
Rakib dan Atib ( penulis amalan )
Isrofil ( peniup sangka kala )
Isroil ( pencabut nyawa )
Nungkar dan Nangkir ( penjaga kubur )
Redwan ( penjaga syurga )
Malik ( penjaga neraka )
Kepada
Khadam khadam Allah khasnya dan kususnya
Kunsa ,kunsi, kursani ( Raja dan pengembala besi )
Kepada rijalalull ghaib khasnya dan kususnya
Kepada aruah aruah muslimin dan muslimat khasnya, mukminin dan mukminat khususnya,
Dan kepada
Ibadatullah ibadtaulah yang bersegera berbakti kerana Allah.
Untuk kami memohon Rohman dan Rohim Allah keatas kami
Untuk kami memohon Berkat dan Shafaat Baginda Rasullullah
Serta taufik dan hidayah serta Shafaat Engkau ya Allah keatas kami,
untuk diri kami,
keatas kami,
terhadap kami kerana Allah.”
Allah humma solli a’la Muhammad
Tibbil kulubi wadawa ie ha
Wa a’fiyati abdaa ni wa shifa ie ha
Wa nurri absho ri wa dhi ya ie ha
( 3x)
Wa a’ la alihi wa shohbihi wabarik Wassallim.
Hasbu nallah wanikmal wakil
( 3x )
Allahumma sholli a’la saidina Muhammadin
biada da iman shollu a’laih
Was sholli a’la saidina Muhammadin
biada da iman lam shollu a’laih
Allahumma sholli a’la saidina Muhammadin
kama tulibbu anyusshollu a’laih
Was sholli a’la saidina Muhammadin
kama amar ta al’lam yusshollu a’laih
( 3x )
Ya arhamar rohimin irham na
( 1x )
Hasbu nallah wanikmal wakil
( 3x )
Ya ibadaullah hi a ei yu ni
( 7x )
( Doa Penutup )
A’u’zubillahi minassaitho noirrojim
Bismillah hirahmanirrahim
Allah humma solli ala saidina Muhammadin fil awalin wa akhirin wa sollim wa rodiayallahi tabarukal taa’la anta ratina mursalin saidina rasullillah hi ajma ein.
Bismillah hirahmanirrahim
Alhamdulillah hirabbil a’lamin
Hamdani bil afirin nikmatul wa ikafi ya mazidah
ya rabbana lakal hamdu kama yan baghi
li jalal li wal ikal karim min aminal sultonik.
Rabbi nabilla hi robba wabi islam midina wabi muhammadin nabi yal wa rasulla
Allah hummaftah a’laina huthu an arifin
war zukna fahaman nabieyin rijahi kata min mursalin
Allah humma afina afiddin wa a’limna takwim wahdina sirotol mustakim
Allah humma arinal hak ko hak ko warzukna tiba ah
wa arinal batina batina warzukna tinabah
Allah humma ja a’lna jam ana jam an masmumah wa takol ufuna ibadi maksummah
Wasallallahu saidina Muhammadin wa a’la alihi wassallam
Rabbana atina fitdunnia hasanah wa fil akhiroti hasanatau wakina azabbannar, wakina azabbannar, wakina azabbannar.
Subhanallah hi amma ya sifun wassalammu a’la mursalin wal hamdu lillah hirobbil a’lamin.
Segala yang baik dari Allah.


Dialam tubuh kita ada Roh, Akal dan Napsu, berfiraman Allah. " Jangan kamu persoalkan tentang roh, sesungguhnya roh itu adalah dari Aku yakni sebahagian dari rahsia didalam rahsia Ku ".
Persolannya jika roh itu sebahagian dari Allah kenapa roh itu yang perlu dipersoalkan ? Ketahuilah Rahsia didalam rahsia Allah itu. 
menceritakan tugas ruh, akal dan napsu dengan jelas.

Perumpamaan jasad kita ini bagaikan sebuah handset,
bodynya tubuh kita,
baterinya napsu kita ( kene caj @ bg makan ),
letriknya adalah hayat kita,
memori card adalah akal yakni diri kita ( buat baik dibalas baik ),
sedangkan sim card itu adalah roh.
Kalau pun lengkap handset itu jika simcard tak didaftar ( beriman )
maka percuma sahaja
ia tidak boleh menghubungkan antara rakan dengan rakan yang lain
dan hanya boleh dihidupkan untuk main game yang sedia ada
didalam memori itu saja
lalu napsu melalaikan.
Kalaupun didaftarkan tanpa membuat bayaran
yakni amalan soleh ( bermunasabah )
maka keadaannya sama juga,
jadi jauhlah kita dari pertolongan, petunjuk, taufik dan hidayah Allah
kerana gagal berhubung denganNya.
Kerana itulah menyebabkan kita rajin melanggar
tertib, adap, hukum dan rukun Allah
maka berajalah nafsu memperkotak katikkan pemikiran kita
menyebabkan kita lalai
dan tidak dapat bersatu
tambahan pula dengan hasutan syaitan dan iblis.
Jadi ambillah sedikit dari ilmu pengalaman
saya buat pedoman hidup
dan inilah sumbangan yang mampu saya adakan
untuk agama, bangsa dan negara
secara percuma
dan bukan untuk nak mencipta nama.

Mulakan mangamalkan Muhasabah syahadah,
Amalan Muhasabah setiap hari
dan berzikir dengan Zikir Munajat
sekurang2nya siminggu sekali
sebaik baiknya berjemaah.
Abdullah bin al-Mu’taz rahimahullah berkata, “Ilmu seorang munafik itu terletak pada ucapannya, sedangkan ilmunya seorang mukmin terletak pada amalnya.” Sufyan rahimahullah pernah ditanya, “Menuntut ilmu yang lebih kau sukai ataukah beramal?”. Maka beliau menjawab, “Sesungguhnya ilmu itu dimaksudkan untuk beramal, maka jangan kau tinggalkan menuntut ilmu dengan alasan beramal, dan jangan kau tinggalkan amal dengan alasan menuntut ilmu.” (lihat Tsamrat al-’Ilmi al-’Amal, hal. 44-45).
Ya Allah, jadikanlah ilmu kami hujjah untuk membela kami, bukan hujjah yang menjatuhkan kami
Sesungguhnya jika rindu itu dirasai,
rindulah pada seseorang yang merindui syahid dijalanNya.
Jika rindu seseorang…
moga lebih bertambah kekuatan untuk menyintai Allah…
Jangan biarkan rindu melampaui batas
hingga lupa pada cinta hakiki dan rindu abadi
hanya kepadaNya

Kiriman ALIZALINDA ALIZA LINDA -

Ketika kerjamu tidak dihargai,
maka saat itu kau sedang belajar tentang KETULUSAN.
Ketika usahamu dinilai tidak penting,
maka saat itu kau sedang belajar KEIKHLASAN.
Ketika hatimu terluka sangat dalam,
maka saat itu kau sedang belajar tentang MEMAAFKAN.
Ketika kau harus lelah dan kecewa,
maka saat itu kau sedang belajar tentang KESUNGGUHAN.
Ketika kau merasa sepi dan sendiri,
maka saat itu kau sedang belajar tentang KETANGGUHAN.
Ketika kau harus membayar biaya
yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung,
maka saat itu kau sedang belajar tentang KEMURAH-HATIAN.

Tetap semangat..
Tetap sabar..tetap tersenyum dan terus belajar..

Karena kau sedang menimba ilmu di universitas KEHIDUPAN.
TUHAN menaruhmu di tempatmu yang sekarang,
bukan karena kebetulan
Orang yg hebat tidak díhasilkan melalui

...kemudahan
...kesenangan
dan ketenangan semata

Mereka díbentuk melalui
kesukaran, tantangan dαπ airmata

Ketika engkau mengalami sesuatu yg sangat berat dαņ merasa dítinggalkan sendiri dlm hidup ini ...
Angkatlah Tangan dan Kepalamu ke atas .......
Tataplah masa depanmu ...... Ketahuilah...

TUHAN sedang mempersiapkanmu untuk menjαdi

....ORANG YANG LUAR BIASA...4 comments:

 1. as salam saudara/saudari, apa yang di maksudkan dengan "amit na 'ala dinil islam"?

  ReplyDelete
 2. Salaamun Alaikum..

  Subhanallah semoga sejahtera kalian berpanjangan disebabkan kesabaran kalian maka amat baiklah balasan amal didunia dahulu..

  Al fatihah untuk para syuhada..

  ReplyDelete
 3. Tuan2/puan2, tanya kit..'wa nadimna 'alaa fa'alnaa' tu apavterjemahan nya, jazaa kalLaah.

  ReplyDelete